Konzervatorium BratislavaBalassiho InstitutMKSR

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PLÁN

flautiada 2017

Detailné intormácie a časový harmonogram súťaže zverejníme po termíne uzávierky prihlášok po 15. marci 2017.