Konzervatorium BratislavaBalassiho InstitutMKSR

Podmienky súťaženia

flautiada 2017

Súťaž prebieha v dvoch skupinách:

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak uvedených škôl, ktorý splní základné podmienky:

Štartovné poplatky

Štartovné poplatky sa použijú výhradne na organizáciu súťaže a občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Dôležité!

Termín prihlášok – 15. marca 2017
Prihlášku môžete zaslať priamo elektronickým formulárov z tejto webovej stránky, e- mailom, alebo poštou spolu s potvrdením o úhrade štartovného.

Adresa: OZ Flautiada, Nové záhrady III. 11,
82105 Bratislava 2, Slovakia
e-mail: info@flautiada.com

Bankové spojenie

Názov banky: Tatra banka
názov účtu: FLAUTIADA
účel platby: štartovný poplatok + meno
IBAN SK 74 1100 0000 0026 2822 5036
BIC code/ Swift Code: TATRSKBX

Ubytovanie

Náklady na ubytovanie si súťažiaci a sprievodné osoby hradia sami.